Ansök om skolskjutsrättigheter före den 16.6!

Vid sitt möte den 30.5. 2023 tog bildnings- och välfärdsnänden ställning till de nya skolskjutsprinciperna i § 78. På grund av de nya, godkända skolskjutsprinciperna och då konkurrenssättningen av de nya skolskjutsavtalet måste varje elev i för- och grundutbildning i Lappträsk ansöka om gratis skolskjuts.

I Lappträsk, görs ansökan om gratis skolskjuts (skolskjutsförmån) på Wilma under ”Ansökningar och beslut”. Ansökan bör göras senast den 16.6.2023. Ansökan gäller elevens adress enligt folkbokföringen. Om skolskjutsförmån söks på grund av annat skäl än skolvägens längd, ska ett sakkunnigutlåtande i frågan lämnas till bildnings- och välfärdsdirektören, på begäran.

Ansökningen görs på Wilma under ”Ansökningar och beslut” i webbläsarversionen. Instruktioner för att förbereda ansökan finns i ansökningsformuläret. För frågor relaterade till ansökan kan du få hjälp av förvaltnings- och personalplaneraren, telefon 044 751 3191, mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi