Koulukuljetushakemus Wilmassa 16.6.2023 mennessä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli kokouksessaan 30.5. 2023 § 78 Koulukuljetusperiaatteet.Uusien hyväksyttyjen koulukuljetusperiaatteiden johdosta, jokaisen Lapinjärvellä esi- ja perusopetuksessa olevan oppilaan maksuttomasta koulukuljetuksesta on tehtävä hakemus.

Lapinjärvellä maksutonta koulukuljetusta (koulukuljetusetua) haetaan Wilman kohdasta ”Hakemukset ja päätökset” 16.6.2023 mennessä. Hakemus/päätös koskee oppilaan väestörekisterin mukaista osoitetta. Mikäli koulukuljetusetuutta haetaan muun syyn kuin koulumatkan pituuden perusteella, tulee asiaa koskeva asiantuntijalausunto sitä pyydettäessä toimittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

”Hakemukset ja päätökset” -kohta löytyy Wilman selainversiosta. Hakemuspohjasta löytyy ohjeet hakemuksen laatimiseksi. Hakemuksen laatimiseen liittyviin kysymyksiin saa apua hallinto- ja henkilöstösuunnittelijalta, p. 044 751 3191, mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi