Hemortsstipendium för studerande

lediganslås att sökas senast 26.11.2010 Villkor för erhållande av stipendium är, att personen studerar vid högskola, yrkeshögskola eller institut eller alternativt i yrkesskola eller specialgymnasium på över 100 kilometers avstånd … Läs mer