Kommunfullmäktige sammanträder 18.5.2011 kl. 18.00 i Lampola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 18.5.2011 med början
kl. 18.00 i Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Föredragningslistan
 Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 23.5.2011 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 11.5.2011
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.