Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski kl. 18

Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski kl. 18 09.10.2019Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 13.11.2019 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats. Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 18.11.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 … Läs mer

Hållbar konsumtion och boende-kväll to 7.11 kl 16-20 i Hela Byns Arbetsrum

Vill du göra hållbara val i din vardag? Undrar du på vilket sätt du kan ta hänsyn till miljön, till exempel i energilösningar eller byggande? Är du intresserad av att utveckla resurssmarta lösningar inom boende och konsumtion? Kom och lyssna och diskutera om dina möjligheter i Lappträsk på Hela Byns Arbetsrum 7.11.2019 kl. 16.00-20.00 då … Läs mer

LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör till ordinarie tjänsteförhållande

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman för den tekniska arbetsledaren samt kosthålls- och städchefen samt. I tjänsten följs villkor enligt tekniska … Läs mer

Vi söker en klasslärare

Luokanopettaja Lapinjärven kunta, Sivistystoimi, Kirkonkylän koulu Määräaikainen Kokoaikatyö 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan Palkkaus: OVTES:n mukaan Hakuaika: 8.10.2019 17:00 – 22.10.2019 12:00   Kaipaamme joukkoomme ortodoksiuskonnon opettajaa alakouluun. Opetettava tuntimäärä on 1 vvt. Opetusta voi antaa joko luokan- tai aineenopetuksena. Työ voi alkaa heti tai viimeistään marraskuun alusta. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (629/1998). … Läs mer