Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski kl. 18

Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski kl. 18 09.10.2019Fullmäktige sammanträder 13.11.2019 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 13.11.2019 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Lindarås i Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 18.11.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 6.11.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande