LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör till ordinarie tjänsteförhållande

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman för den tekniska arbetsledaren samt kosthålls- och städchefen samt.

I tjänsten följs villkor enligt tekniska avtalet. Lön enligt bedömningen av arbetets svårighetsgrad i Lappträsk kommun.

Vi förutsätter:

–          lämplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning

–          kunnande inom tekniska väsendet, vattentjänster och kommunalförvaltning

–          ledar- samt utvecklingsfärdigheter

–          kunskap i båda inhemska språken

–          människo-orienterat verksamhetssätt

–          erfarenhet inom kommunala tekniska sektorn

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökningarna ombeds sändas via Kuntarekry

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/teknisk-direktor-258056/

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 25.11.2019 kl. 9.00.  Tjänsten besätts med början 29.2.2020.

På frågor angående tjänsten som teknisk direktör svarar kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686.