Lappträsk kommun lediganslår en tjänst som specialbarnträdgårdslärare/speciallärare inom småbarnsfostran att sökas.

SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE / SPECIALLÄRARE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Lappträsk kommun lediganslår en tjänst som specialbarnträdgårdslärare på nytt att sökas. Närmare uppgifter www.lapinjarvi.fi  eller www.mol.fi

Ansökningarna riktas till Lappträsk kommun / direktör för bildningsväsendet Jaana Härmävaara, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Ansökningstiden går ut 26.8.2011 kl. 12.00.

Lappträsk 3.8.2011
Bildningsnämnden