Grundtrygghetsnämnden i Lappträsk kommun söker sjuksköterskor

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN I LAPPTRÄSK KOMMUN söker

Två SJUKSKÖTARE till äldreomsorgen

Behörighetsvillkor är sjukskötarexamen. Eftersom kommunen är tvåspråkig förutsätter vi av sökanden muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Lön enligt AKTA. Prövotid fyra månader.

De valda ska innan tjänstens/befattningens mottagande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Ansökningarna skickas till Grundtrygghetsnämnden under adress Lappträskvägen 20, 07800 Lappträsk senast 23.8.2011 kl. 12.00.

Tilläggsuppgifter ger:

Tf. ledande sjukskötare Mirja Eklund, tfn 050-3061231.

Lappträsk 8.8.2011

Grundtrygghetsnämnden