Lappträsk kommun söker skolgångshandledare

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun lediganslår en tidsbunden befattning som skolgångshandledare under tiden 7.10.2013-31.5.2014. Arbetet fördelas mellan svenskspråkiga Kapellby skola och finskspråkiga Kirkonkylän koulu. Uppgiften kan även omfatta deltagande i kompletterande … Läs mer

Lappträsk kommun söker personal till äldreomsorgen

a) SJUKSKÖTARE Kompetenskrav sjukskötarexamen. Arbetet är tvåskiftesarbete. Arbetstiden kan dock diskuteras. b) Tre (3) NÄRVÅRDARE Kompetenskrav närvårdarutbildning. Arbetet är treskiftesarbete. Kommunen är tvåspråkig, vi förutsätter muntlig kunskap i båda inhemska … Läs mer