Lappträsk kommun söker personal till åldringsvården

Sjukskötare, sommarvikarie: Lappträsk kommun, Lappträsk. Ansökningstiden slutar 14.4.2011. 2-skiftsarbete, heltidsarbete. Längd 3-4 mån. Närvårdare, sommarvikariat: Lappträsk kommun, Lappträsk. Ansökningstiden slutar 14.4.2011. 3-skiftsarbete, heltidsarbete. Längd 3-4 mån. Tilläggsuppgifter vid behov ger … Läs mer

Riksdagsvalet 2011

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.Förhandsröstning Förhandsröstningen i … Läs mer

Markområde i Labby till salu

Lappträsk kommun erbjuder ett 5,6 ha stort markområde, som omfattar 10 tomter, till salu i Labby i Lappträsk. Området säljs som en helhet. Närmare uppgifter om området hittas här. Tilläggsuppgifter … Läs mer

Sommararbetsplatsstöd för företag

  kan sökas senast 17.6.2011. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs … Läs mer

Ansök om sommararbete senast 31.3.2011

Tekniska väsendet anställer nio unga för sommararbete under en månad sommaren 2011. I arbetsuppgifterna ingår underhåll av parker och övriga grönområden, lön 800 €/månad. En av arbetsplatserna finns i Porlom. … Läs mer

Anmälning till skolorna 2017-2018.

SKOLA OCH FÖRSKOLA Inskrivning av nya elever till den grundläggande utbildningen i Lappträsk sker senast 3.3.2017. Inskrivningen till grundskolans första klass gäller barn födda år 2010 eller tidigare som fått … Läs mer