PRESSMEDDELANDE 19.11.2013/Porlammin yläkoulu ja lukio

 

 

 

Logo 

 

PRESSMEDDELANDE (pdf)

 
Enligt beslut av hälsoskyddet i Borgå stad 2.9.2013 bör undervisningen i högstadiet och gymnasiet i Porlom flyttas till ersättande utrymmen senast i början av höstterminen 2014. Utredning om ersättande utrymmen bör tillsällas hälsoskyddet senas 31.12.2013. Kommunstyrelsen i Lappträsk har på sitt möte 18.11.2013 gett som beredningsdirektiv, att det inte reserveras anslag för ersättande utrymmen i budgeten för år 2014. Det slutliga budgetförslaget ges åt fullmäktige 25.11.2013.

 

Förhandlingar med omkringliggande kommuner inleds omgående, så att eleverna kan börja studera i omkringliggande kommuner fr.o.m. hösten 2014. Det anvisas studieplats åt varje elev i högstadiet och gymnasiet. Det egentliga beslutet om indragning av skolan och skolavtalen fattas under våren 2014. Då hörs även berörda parter och de reserveras även möjlighet att påverka i förvaltningslagen (434/2003 34 §, 41 §) förutsatt sätt.

 

Tilläggsuppgifter ger:

 
Kommunstyrelsens ordförande
Ulla Onnila, tfn 050 490 9623

Kommundirektör
Christian Sjöstrand, tfn 050 599 7876 

Bildningsdirektör
Juha Ronkainen, tfn 040 556 1109

 

Lappträsk 19.11.2013