Kommunfullmäktige sammanträder 11.12.2013 kl. 18.00 i idrottshallen i Kapellby

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 11.12.2013 med början kl. 18.00 i idrottshallen i Kapellby, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 16.12.2013 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 3.12.2013
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordförande