Lappträsk söker kommundirektör

Lappträsk är en aktiv tvåspråkig kommun med ca 3000 invånare i Nyland.
Genom kommunen går riksväg 6, vilken bildar en utvecklingskorridor.

Kommunen lediganslår tjänsten som

KOMMUNDIREKTÖR

Ansökningstiden går ut 18.10.2013 kl. 12. Tjänsten besätts tillsvidare.

Av kommundirektören förutsätts för tjänsten lämplig högskoleexamen och tillräcklig kännedom om kommunalförvaltning och –ekonomi samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Vi värdesätter ledarfärdighet, förmåga till samarbete och växelverkan, förmåga att använda nätverk och kännedom om näringslivet.

Till kommunfullmäktige i Lappträsk riktade skriftliga ansökningar jämte studie- och arbetsintyg samt löneanspråk sänds under adress: Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Personen som väljs bör före tjänsten tillträds förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lappträsk kommun är rökfri.

Tilläggsuppgifter ger kommunfullmäktiges ordförande Christina Mickos tfn 040-510 2052, kommunstyrelsens ordförande Ulla Onnila tfn 050-490 9623 samt kommundirektör Christian Sjöstrand tfn 050-599 7876.

E-post: kunta@lapinjarvi.fi

Internet: lappträsk.fi

 

Lappträsk 23.9.2013

Kommunstyrelsen