Lappträsk kommun söker skolgångshandledare

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun lediganslår en tidsbunden befattning som skolgångshandledare under tiden 7.10.2013-31.5.2014. Arbetet fördelas mellan svenskspråkiga Kapellby skola och finskspråkiga Kirkonkylän koulu. Uppgiften kan även omfatta deltagande i kompletterande dagvård i Trolldalens daghem. Skolorna och daghemmet finns i närheten av varandra.

För att framgångsrikt sköta uppgiften krävs goda kunskaper i finska- och svenska språket.

Av personen som väljs till befattningen förutsätts lämplig yrkesutbildning. Lön och arbetsavtalets övriga villkor fastställs i enlighet med AKTA. Personen, som väljs till tjänsten, ska förete ett utdrag ur brottsregistret i enlighet med Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Dessutom bör den som väljs innan befattningens mottagande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Befattningen har två månaders prövotid.

Ansökningstiden går ut 30.9.2013. Eventuell intervju ordnas tisdagen 2.10. Till ansökningarna bör bifogas meritförteckning och kopior över studieintyg. Ansökningarna skickas till Lappträsk kommun, direktören för bildningsväsendet, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet: skolgångshandledare.

Tilläggsuppgifter ger direktören för bildningsväsendet Juha Ronkainen, tfn 040 556 1109.

Lappträsk 12.9.2013

Direktören för bildningsväsendet