Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Finlands regering har gjort linjedragningar om att i början av maj börja stegvis avveckla de olika begränsningarna. Undervisnings- och kulturministeriet har instruerat kommunerna att utarbeta direktiv för anordnandet av småbarns-pedagogik samt för- och grundundervisningen med början 14.5.2020. Även om begränsningarna som berör corona epidemin har börjat avvecklas, är epidemin ännu inte förbi. Därför öppnas tjänsterna … Läs merBildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Anslutningsavgiftskampanj 2020 i vattentjänstverket

Finns det tillräckligt med vatten i brunnen? Uppfyller avloppssystemet kraven i förordningen om avloppsvatten i glesbygden? År 2020 har vattentjänstverket i Lappträsk en anslutningsavgiftskampanj, där anslutningsavgiften är till halva priset. Anslutningar till vattentjänstverket -50 % t.o.m. slutet av år 2020. De nedsatta anslutningsavgifterna: Egnahemshus: – vattenanslutning 1240 € – avloppsanslutning 1240 € Radhus: – vattenanslutning … Läs merAnslutningsavgiftskampanj 2020 i vattentjänstverket

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6., men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020

Meddelande till vårdnadshavare 30.4.2020 Finlands regering har den 29.4.2020 gjort linjedragningar om att avveckla begränsningarna inom småbarnsfostran och grundundervisningen och bl.a. inom grundundervisningen återgår eleverna från distansundervisning till närundervisning fr.o.m. den 14.5.2020. Lappträsk kommun inväntar ännu beslut från Regionförvaltningsverket samt följer THL:s och UKM:s mer detaljerade anvisningar, utgående från vilka vi planerar våra egna undervisningsarrangemang. … Läs merSmåbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020

Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020

Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Det rekommenderas att kommuninvånare som är över 70 år stannar hemma eller sköter sina butiksärenden endast under den lugna morgontimmen som riktats till den äldre befolkningen. Lappträsk kommun samarbetar med lokala taxiföretagare för att över 70-åriga lappträskbor skall kunna sköta sina butiksärenden … Läs merAvgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare. För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att … Läs merVerksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen

Information gällande kundavgifter i småbarnspedagogiken under tiden med undantagsförhållanden 18.3.2020-13.4.2020

  Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.4.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av tf chefen för småbarnsfostran Paula Kaikkonen 050 307 563