Meddelande 29.11.2020. Coronasmitta i Trolldalens daghem

Det har uppdagats coronasmitta i Trolldalens daghem. En daghemsgrupp har försatts i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats för smitta. Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden. Om ingen … Läs mer

Lappträsk kommun påbörjar en två veckor lång stängningsstrategi för att minimera coronasmittornas antal och bryta smittokedjor

Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa. Lappträsk kommun förverkligar stängningsstrategin under tiden 19.10. – 1.11.2020. – Förminskade beredskapsledningsgruppen sammanträdde på söndagen och vi konstaterade, att det är bättre att göra preventiva åtgärder än att vara … Läs mer

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Finlands regering har gjort linjedragningar om att i början av maj börja stegvis avveckla de olika begränsningarna. Undervisnings- och kulturministeriet har instruerat kommunerna att utarbeta direktiv för anordnandet av småbarns-pedagogik samt för- och grundundervisningen med början 14.5.2020. Även om begränsningarna som berör corona epidemin har börjat avvecklas, är epidemin ännu inte förbi. Därför öppnas tjänsterna … Läs mer

Anslutningsavgiftskampanj 2020 i vattentjänstverket

Finns det tillräckligt med vatten i brunnen? Uppfyller avloppssystemet kraven i förordningen om avloppsvatten i glesbygden? År 2020 har vattentjänstverket i Lappträsk en anslutningsavgiftskampanj, där anslutningsavgiften är till halva priset. Anslutningar till vattentjänstverket -50 % t.o.m. slutet av år 2020. De nedsatta anslutningsavgifterna: Egnahemshus: – vattenanslutning 1240 € – avloppsanslutning 1240 € Radhus: – vattenanslutning … Läs mer

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6., men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020

Meddelande till vårdnadshavare 30.4.2020 Finlands regering har den 29.4.2020 gjort linjedragningar om att avveckla begränsningarna inom småbarnsfostran och grundundervisningen och bl.a. inom grundundervisningen återgår eleverna från distansundervisning till närundervisning fr.o.m. den 14.5.2020. Lappträsk kommun inväntar ännu beslut från Regionförvaltningsverket samt följer THL:s och UKM:s mer detaljerade anvisningar, utgående från vilka vi planerar våra egna undervisningsarrangemang. … Läs mer