Bluffmeddelande i Lappträsk biblioteks namn

Flera meddelanden har skickats från e-postkontot som tillhör biblioteket i Lappträsk. Det är fråga om svindel.

Meddelandets rubrik är Sähköposti och avsändaren är kirjasto@lapinjarvi.fi. med en .pdf-fil bifogad.
Om du öppnade länken ska du omedelbart ändra ditt lösenord.

Kontakta vid behov ICT-ansvariga Sinikka Mickos tfn 0400 215873.