Näringsgruppens inledande möte 7.3.2023

En näringsgrupp har nu bildats och ett inledande möte ordnades tisdagen den 7.3.2023.

Vid mötet kom man överens om gruppens verksamhet och praxis och tillsammans med representanter för kommunen och företagare diskuterades det näringspolitiska programmet, aktuella näringslivsfrågor, planläggningsärenden samt företagarnas aktuella ärenden.