Försök med infoskärm i Lappträsk

Under hösten kommer infoskärmar att finnas i ändan av hälsogården i Lappträsk, Lappträskvägen 25, där du kan läsa sammanfattningar av de senaste nyheterna från kommunen. Syftet är att på ett så enkelt sätt som möjligt göra nyheterna på kommunens nätsidor synliga för dem som inte har möjlighet att besöka kommunens nätsidor hemma. Kolla hur infoskärmarna vid Lappträskvägen fungerar eller tipsa en granne som inte har tillgång till internet. Nyhetsflödet på infoskärmarna kan också tas i bruk i egna lokaler av vem som helst på följande adress https://www.lapinjarvi.fi/infoscreen/tv/sv/ eller på finska https://www.lapinjarvi.fi/infoscreen/tv/fi/.
Vi vill höra din feedback och dina kommentarer! Lämna ditt meddelande i postlådan vid infoskärmen eller kom och kommentera på plats tisdagen den 13.9. mellan kl 12.00 – 14.00, vid ändan av hälsogården. Du kan också berätta vad du tycker om tjänsten på nätet, på följande adress: https://www.lapinjarvi.fi/sv/besok-oss-och-paverka/ge-respons/.
Tilläggsuppgifter om försöket får du av IT-ansvarig Sinikka Mickos, tel. 0400 215873, sinikka.mickos(at)lapinjarvi.fi
Lappträsk kommun/Open Agenda -projektet