Lappträsk kommun deltar 29.-30.11.2023 i UUSIMAA23 – en regional beredskapsövning som arrangeras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Övningen samlar kommuner, välfärdsområden och andra regionala säkerhetsaktörer i Nyland för att öva samarbete under allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.
Temat för övningen är beredskapen inför en fiktiv befolkningsskyddssituation. I övningsscenariot har en skärpt internationell situation lett till försämrad samhällssäkerhet, störningar i den kritiska infrastrukturen och en betydande ökning av hotet om militärt våld. Övningen genomförs som en så kallad skrivbordsövning på en virtuell plattform, vilket betyder att övningen inte syns i utåt.

Uppskattningsvis tusen personer från över 60 organisationer i Nyland deltar i övningen.