Vi söker förskollärare till Kapellby skola

Lärare i förskoleundervisning 01.08.2016 – 31.7.2017.

Kapellby skola söker en lärare med förskolelärarbehörighet som är intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete och har förmågan, att uppfylla målsättningar och värderingar enligt den nya läroplanen för förskoleundervisning.

Som förskollärare är du ansvarig för din förskolegrupp och har aktivt samarbete med Kapellby skolas elever och lärare. Vi erbjuder dig en glad och trivsam arbetsmiljö med möjligheter att utveckla den egna verksamheten. Vi värdesätter arbetserfarenhet av förskoleundervisning och undervisning i årskurserna 1-6 samt kommunikativ och digital kompetens räknas som merit.

Lönen bestäms enligt UKTA.

Prövotid 4 mån.

Den som väljs ska uppvisa ett brottsregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. brottregisterlagen.

Ansökningstiden går ut 30.6.2016 kl. 16.00. Till ansökningarna bör bifogas kopior över arbets- och studieintyg. Ansökningarna skickas inom utsatt tid till Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet: förskollärare

Tilläggsuppgifter ger: skolföreståndare Jenni Lindström, tfn 050 331 7810.

Lämna en kommentar