Enkät för bosatta i Östra Nyland om kollektivtrafikens servicenivå (NTM-centralen i Nyland)

NMT-centralen i Nyland och regionens kommuner har berett ett förslag för fastställande av kollektivtrafikens servicenivå inom regionen för åren 2017-2020. Målet med att fastställa denna servicenivå är att beskriva vilka kollektivtrafiktjänster man vill erbjuda inom regionen och på vilket sätt man vill utveckla tjänster.

NMT-centralens enkät

•Förslag för fastställande av kollektivtrafikens servicenivå (pdf, 3,8 Mt)

Det går att ge feedback enligt sina egna resebehov angående förslaget fram till den 17 maj: www.linea.fi/iujoliswe

Servicenivån fastställs på basen av resultaten ur en nulägesanalys, tillsammans med de resebehov som identifierats i samråd med trafikidkare och kommunrepresentanter, samt den offentliga finansiering som finns att tillgå. Servicenivån är fastställd med hjälp av de kriterier som presenteras i Trafikverkets instruktioner (linkki).

Enligt kollektivtrafiklagen är den behöriga myndigheten skyldig att fastställa kollektivtrafikens servicenivå inom sitt behörighetsområde. Fastställandet av servicenivån innebär emellertid inte att myndigheten åläggs att erbjuda trafik i enlighet med den fastställda servicenivån. Fastställandet av servicenivån skapar därmed inte heller subjektiva rättigheter till kollektivtrafiktjänster.

En betydande del av kollektivtrafikservicen i Östra Nyland produceras på marknadsvillkor och det kommer även i framtiden att vara viktigt att stödja verksamhetsförutsättningarna för marknadsbestämd trafik. Dessutom betalar både kommunerna och NTM-centralen ut offentligt stöd till Östra Nyland för kollektivtrafiken. En av servicenivåplanens uppgifter är att styra allokeringen av det offentliga stödet så effektivt som möjligt så att det betjänar invånarnas rörlighet.

Planen inleddes i januari 2016 och det är meningen att den ska vara klar i början av hösten.

Ytterligare information:

•NTM-centralen i Nyland: Kollektivtrafikexpert Jukka-Pekka Vallius, 0295 021 324

•Borgå stad: Trafikingenjör Hanna Linna-Varis, 040 5290 278

2016-05-03