Anbudsbegäran. Lappträsk kommun ber om anbud gällande förvaring av upphittade djur senast 10.6.2016 kl. 13.00.

Anbudet gäller under tiden 1.7.2016 – 30.6.2019 för tillfällig skötsel av upphittade smådjur såsom katter, hundar och motsvarande sällskaps- och hobbydjur som upphittats på Lappträsk kommuns område. I anbudet ska också ges ett skilt pris för en option under tiden 1.7.2019-30.6.2020.

Anbudsbegäran kan beställas från adress kunta@lapinjarvi.fi

11.5.2016 Tekniska nämnden