Vi söker en närvårdare för fast anställning.

Närvårdare

Vi söker en närvårdare för fast anställning. Människoorienterade Lappträsk har Lovisa, Borgå och Kouvola som grannkommuner. Vi söker en innovativ, glad, spontan och samvetsgrann närvårdare fr.o.m. 7.11. Närvårdaren arbetar i åldringshemmet där det finns 19 invånarplatser.

Vi erbjuder en möjlighet att utveckla människoorienterad service för äldre personer i Finlands första människoorienterade kommun. Vi arbetar enligt principerna för primär omvårdnad. Med teamarbete uppnår vi ett vårdarbete som rehabiliterar och upprätthåller handlingskraften. Förutom grundarbetet samarbetar du med olika människor.

Vi värdesätter egna idéer och utnyttjande av det omfattande kunnandet. Du kommunicerar lätt på finska och svenska.

Vi ser som fördel specialisering inom äldrevården, adb-kunskaper och arbetserfarenhet med personer i olika åldrar.

Kompetenskrav till befattningen är grundexamen inom social- och hälsovård eller annan motsvarande examen eller tidigare utbildning inom institutnivå (Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 8 §).

Av den sökande förutsätter vi registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer inom hälsovård.

Arbetet är treskiftsarbete och lönen enligt AKTA. Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Prövotid är 4 mån.

Tilläggsuppgifter:

Heidi Räihä, chef för äldreomsorgen tel 050 432 6228.

Ansökningarna skickas per e-post till adress kunta@lapinjarvi.fi med rubrik ”Närvårdare” senast 25.10 .2016 kl. 14.00.