Hur uppstod tanken om människoorienterad kommun? (Lappträsk kvalitetverkstäder 2014)

År 2014 utarbetades dokumentet  Lappträsk kvalitet 2020 utgående från kvalitetsverkstäder i vilka hela personalen deltog. Fullmäktige godkände dokumentet  11.6.2014. Lappträsk kvalitet 2020 satte igång tanken om en människoorienterad kommun.

Lapptrask_kvalitet_2014.pdf