Plan för lätt-trafikled till Boställsskogen.

Lappträsk kommun Kungörelse

7.10.2016                                          R3-3 R3-4 R3-5

Plan för lätt-trafikled till Boställsskogen.

Plan för Boställs-skogens lättrafikled finns till påseende 7-21.10.2016 vid samservicepunkten i kommungården, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Man kan också bekanta sej med planerna på Lappträsk kommuns webbsidor www.lapinjarvi.fi.

Enligt Markanvändnings- och byggförordning 43 § har delaktiga rätt att göra en påminnelse om förslaget. Påminnelsen ska inlämnas till kommunen innan tiden går ut för påseendet.

Påminnelserna ska adresseras till Lappträsk kommun, tekniska nämnden, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK senast 21.10.2016 kl. 14.00.

 

Lappträsk kommun

tekniska nämnden