Vi anställer: Vikariat för speciallärare

7.1.2021-5.6.2021  i Kapellby skola

 

I kommunen har vi en svenskspråkig skola, Kapellby skola, med förskola samt åk 1-6 och samt eftermiddagsverksamhet. Skolan har 65 elever och 5 lärare.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av stöd. Du är en hurtig lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete. Nu lediganslår vi ett vikariat för vårdledigheten för tiden 7.1.2021-5.6.2021.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Vänligen lämna in din ansökan senast 16.12.2020 kl 12.00 via Kuntarekry.

Tilläggsuppgifter ger skolföreståndare Ann-Mari Koivula ann-mari.koivula@lapinjarvi.fi  tel. 044-7208696 eller direktör för bildningsväsendet Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 050-5439522

 

Den som väljs till tjänsten ska innan mottagandet av denna förevisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen.

 

Vikariatet besätts med en prövotid på två månader. Lön enligt UKTA.

 

Lappträsk är en rökfri kommun.