Lappträsk kommuns information om koronaläget

Lappträsk kommun ger allmän information om coronaläget via sin webb-plats och facebook samt noggrannare information direkt till berörda parter. För skolornas och daghemmets del ger vi information via elevdatasystemet Wilma. Till övriga delar ger vi information åt kunderna direkt via enheterna eller per telefon. I vår information beaktar vi integritet gällande individernas hälsouppgifter. Vi ger information endast i den utsträckning informationen är av allmänt intresse och inte kränker den personliga integriteten.