Välkommen med i programmet Framtidens social- och hälsocentralens onlineverkstad

Programmet Framtidens social- och hälsocentral kommer att genomföra en nationell olineverkstad från den 4.5-20.5.2020. Alla intressenter, såsom organisationer, företag, kommuner och kommunföreningar, forsknings-, utvecklings- och utbildningsorganisationer, statliga myndigheter samt erfarna experter och medborgare är välkomna att delta i utvecklingsarbetet.

Syftet med onlineverkstaden är att förnya nya sätt att arbeta och att erbjuda olika intressenter möjlighet att delta i det gemensamma byggandet av Framtidens social- och hälsocentral. Hur uppfyller framtidens social- och hälsovårdsreform människors behov? Hur kommer resurser och expertis från det civila samhället, organisationer, samhällen och företag att utnyttjas? Onlineverkstaden utvärderar och utvecklar också andra deltagares åsikter och idéer.

Genom dessa länkar kan du delta:

suomeksi: https://www.strategydialog.com/e1601626-3c35-4741-8e8f-3deb6eb04d42

ruotsiksi: https://www.strategydialog.com/cb10a7e3-e7f2-4995-8c3f-59c835c5c306

Om du kommer med nya idèer efter att ha stängt förfrågningen, kan du delta igen via samma länk.

Resultaten kommer att publiceras på nätet, soteuudistus.fi i juni 2020. Informationen och åsikter som erhållits i onlineverkstaden kommer att användas i den nationella utvecklingen av programmet Framtidens social- och hälsocentral och för genomförandet av regionala statliga utvecklingsprojekt. Ansökningstiden för statliga utvecklingsprojekt avslutades den 30 april och projekten kan praktiskt taget starta efter sommarlovssänsongen.

Mera information som social- och hälsovårdsreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral hittar du på sidan soteuudistus.fi

Tack för att du är med!