I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6., men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.