Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020

Meddelande till vårdnadshavare 30.4.2020

Finlands regering har den 29.4.2020 gjort linjedragningar om att avveckla begränsningarna inom småbarnsfostran och grundundervisningen och bl.a. inom grundundervisningen återgår eleverna från distansundervisning till närundervisning fr.o.m. den 14.5.2020. Lappträsk kommun inväntar ännu beslut från Regionförvaltningsverket samt följer THL:s och UKM:s mer detaljerade anvisningar, utgående från vilka vi planerar våra egna undervisningsarrangemang. Småbarnspedagogiken och skolorna informerar hemmen via Wilma om de preciserade planerna. Det är trevligt att få barnen tillbaka till skolorna och daghemmen den 14:e maj. Vi vet, att många barn har saknat sina vänner och lärare. Vi inleder skolgången med bekanta rutiner. Under undantagsförhållanden har man kunnat konstatera, att det sociala om skolan för med sig är kanske till och med lika viktigt som själva lärandet. Det är också viktigt att lärarna får träffa eleverna.

Vi har en kompetent lärarkår som är beredd att börja organisera närundervisning. Det samma gäller småbarnspedagogiken och dess personal. Vi tror att i Lappträsk kan vi finna ett fungerande och tryggt sätt att vara tillsammans på ett lite annorlunda sätt än förut. Under de senaste veckorna har vi lärt oss mycket om våra sätt att göra saker och behovet av att träffa människor. Vi har också märkt, att vi klarar av relativt bra distansundervisning. Fr.o.m. den 14.5 välkomnar daghemmet och skolorna alla barn och elever. Med början 14.5 gäller normala regler och anvisningar igen gällande undervisning och anordnandet av det och dessa gäller för alla. Även anvisningarna beträffande frånvaro är ikraftvarande fr.o.m. 14.5.

Å andra sidan är det mycket viktigt att komma ihåg att man inte skall komma till daghemmet eller skolan om man är sjuk och att alla följer anvisningarna om säkerhet och hygien, så som att man tvättar händerna.

Direktör för bildningsväsendet
Pia Aaltonen