Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 6.5.2020 med början kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 6.5.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet streemas i nätet från kommunstyrelsens mötesrum. Länk till streemningen publiceras här på onsdagen. Link till steemingen här.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 11.5.2020 – 25.5.2020.

Lappträsk 30.4.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande