Förlängd stängning av träningsanläggningarna inomhus

På grund av corona-epidemin har det varit nödvändigt att stänga kommunens idrottsanlägningar och annulera de redan beviljade turerna till Porlom idrottshall och Kirkonkylän koulus idrottshall. Konditionssalen och Pakkaamo hör också till kommunens idrottsanläggningar, där turerna också annulerats. Idrottsanläggningarna är stängda till och med 13.5.2020.