UNICEF barnvänlig kommun kandidat

UNICEF:s Barnvänliga kommunmodell hjälper kommuner att göra rätt lösningar för barns välmående i vardagstjänster för barn och i kommunal förvaltning.
Välkommen till Lappträsk-modellen!

Unicef:s barnvänliga kommun på två minuter (Youtube) endast på finska!

 

Så fortskrider Barnvänlig kommun -modellen i Lappträsk

År 2021:

  • Personalutbildning och engagemang.
  • Kartläggning av barnrättsarbetets nuvarande status: hur väl förverkligas barns rättigheter för närvarande i Lapinjärvi.
  • Att höra och involvera barn.

År 2022:

  • Göra upp en verksamhetsplan och sätta upp mål

År 2023:

  • Genomförande och uppföljning av verksamhetsplanen

År 2024:

  • Möjligheten att få erkännandet Barnvänlig kommun

 

Verksamhetsplan