Tallmogårdens verksamhet har upphört

Tallmogårdens verksamhet har upphört. Klienter och personal har flyttat till den nya enheten av effektiverat serviceboende Mainiokoti Klockaren (adress: Fredsbyvägen 3).

Mainiokoti Klockaren vårdaren tfn. 050 3317 244 eller 040 5265 765

Chef för enheten, Kaarina Lücke tfn. 040 630 2991