Info 12.1.2021 – Användning av ansiktsmask i Lappträsk grundutbildning

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat (när THL ändrade sin rekommendation för användandet av ansiktsmask fredagen den 8 januari 2021) en rekommendation om användning av ansiktsmasker i grundutbildningen från och med årskurs 6. Bakom rekommendationen är Världshälso-organisationens WHO:s rekommendation att 12-åringar och äldre ska följa principerna för rekommendationer för användandet av ansiktsmask för vuxna. I grundutbildningen införs rekommendationen att använda ansiktsmask klassvist, oavsett ålder för de enskilda eleverna.

I Lappträsk har användandet av ansiktsmasker införts tisdagen den 12 januari 2021. Ansiktsmasker används under skoltransporter och lektioner. Det finns ingen anledning till att bära en ansiktsmask under raster och utomhuslektioner. Skolpersonal bär också ansiktsmask.

Kommunen erbjuder och står för kostnaderna för alla 6:e klassister, eftersom undervisningen är obligatorisk och kostnadsfri. Eleverna kan använda sin egen mask om de vill.

Eftersom detta är en rekommendation kan det inte förutsättas att eleverna bär en ansiktsmask. Det bör uppmuntras till användning av ansiktsmask och användandet instrueras för att förhindra spridningen av pandemin så effektivt som möjligt.

Ansiktsmaskerna delas ut i skolan. Masken ombeds också användas under skoltransport.

Användningen av masker lärs ut i skolorna.

Direktör för bildningsväsendet

Lappträsk kommun

 

Instruktioner för användning av ansiktsmasken:

  • Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
  • Sätt masken på ansiktet i god tid innan du stiger av eller på skoltransporten.
  • Se till att masken sitter tätt i ansiktet och täcker munnen, näsan och hakan.
  • Rör inte vid masken, flytta den inte under hakan eller upp i pannan under användning.
  • Om du vidrör masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
  • Bär inte den använda masken igen.
  • Byt ut masken om den blir våt eller smutsig.
  • Ta bort masken med rengjorda händer genom att ta tag i dess remmar. Vidrör inte maskens utsida.
  • Lägg engångsmask direkt i papperskorgen efter användning och den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
  • Tvätta eller desinficera händerna efter att masken tagits bort.