Stängning av biblioteken i Lappträsk för tiden 1.4.-28.4.2021

Den 31 mars 2021 utfärdade Södra Finlands regionalförvaltningverk ett beslut som ålägger operatörer i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) att se till att allmänheten i öppna eller begränsade lokaler för kunder eller deltagare att nära kontakter mellan personer kan effektivt undvikas. Beslutet gäller följande aktörer: privata enheter, stiftelser och andra juridiska enheter, privata handlare, kommuner och kommunföreningar, religiösa samfund och offentliga organ. Begränsningen gäller från 1 april till 28 april 2021 och är i enlighet med artikel 58d i lagen om tillfällig infektionssjukdom. Baserat på detta har Lappträsk kommuns ledningsgrupp skisserat att kommunens bibliotekslokaler kommer att vara stängda för extern användning till den 28 april 2021 och att verksamheten kommer att fortsätta som en fjärrtjänst.

Målet med bibliotekets stängning är att förhindra spridningen av corona-viruset. Enligt THL överförs coronavirus främst som en dropp- och beröringsinfektion när en person hostar eller nyser. En viktig anti-spridningsåtgärd är att undvika sociala kontakter. Bibliotekstjänster ger människor plats att träffas och interagera. I samband med virusepidemin (COVID-19) är det nödvändigt att begränsa mänsklig interaktion.

Tjänstemannabelut: KIRJASTOJEN SULKEMINEN LAPINJÄRVELLÄ (på finska)