Kirjastojen sulkeminen Lapinjärvellä 1.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.3.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Hel-singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, kunnat ja kuntayhtymät, uskonnolliset yhdyskunnat ja julkisoikeudelliset laitokset. Määräys on voimassa ajalla 1.4.-28.4.2021, ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Tämän pohjalta Lapinjärven kunnan johtoryhmässä on linjattu, että kunnan kirjastotilat suljetaan ulkopuoliselta käytöltä 28.4.2021 asti ja että toimintaa jatketaan etäpalveluna.

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen. Kirjastopalvelut tarjoavat paikan ihmisten kohtaamisille ja kanssakäymiselle. Virusepidemiaan (COVID-19) liittyen on tarpeen rajoittaa ihmisten kanssakäymistä.

Viranhaltijapäätös: KIRJASTOJEN SULKEMINEN LAPINJÄRVELLÄ