Förbud att ordna offentliga evenemang och allmänna möten 15.4.-28.4.2021

Södra Finlands regionförvaltningsverk har (31 mars 2021) utfärdat en order där den förbjuder alla offentliga evenemang och allmänna möten som hålls inomhus och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt enligt 58 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar. Offentliga evenemang och allmänna möten med högst 6 (sex) personer kan dock hållas inomhus och i regionalt avgränsade utomhusområden, förutsatt att säkerheten kan säkerställas i enlighet med instruktionerna från utbildnings- och kulturministeriet och institutet. för hälsa och välfärd den 21 september 2020.

Tjänstemannabelutet § 31: KIELTO JÄRJESTÄÄ HARRASTUSTOIMINTAA, YLEISÖTILAISUUKSIA JA YLEISIÄ KOKOUKSIA (på finska)