Speciallärare! kom med i vårt team i Kapellby skola!

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och insatt i användningen av den och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete. Nu lediganslår vi ett vikariat för tiden 1.8.2022-31.1.2023.

 

Läs mer och ansök: www.kuntarekry.fi