Nu kan du få socialrådgivning även via chatt på webbplatserna för Östra Nylands kommuner

Östra Nylands kommuner kompletterar sin socialrådgivning med en ny chattjänst. Socialtjänsternas rådgivningschatt finns redan på Askolas, Lappträsks, Lovisas och Sibbos webbplatser och den är avsedd för invånare i dessa kommuner. Tjänsten börjar också i Borgå senare under sommaren.

Socialtjänsternas rådgivningschatt hjälper i frågor om socialtjänster för barn, familjer, personer i arbetsför ålder, äldre och personer med funktionsnedsättning samt missbruks- och mentalvårdstjänster. Rådgivningschatten, och vid behov även en klientrådgivare, svarar på frågor om exempelvis olika slags stödtjänster samt ansökan om förmåner och stöd.

Chattjänsten fungerar på kommunernas webbplatser och den kan också användas i mobila enheter. Chattbotten svarar på klienternas frågor på finska och svenska dygnet runt, alla dagar om året. Klientrådgivaren är anträffbar på måndagar klockan 12–16 och från tisdag till torsdag klockan 9–11 och 12–14.

– I chattjänsten är det lätt att söka råd till exempel hemifrån och den tid som passar en själv. På så sätt kan klienten själv ha kontroll över sin situation och söka hjälp på ett flexibelt sätt. Utvecklandet av nya digitala tjänster siktar samtidigt på att utveckla och standardisera social- och hälsovårdstjänsternas verksamhetssätt inom Östra Nylands välfärdsområde så att tjänsterna är tillgängliga för alla. På så sätt förbättras även verksamhetens produktivitet och effekt, säger Jaana Forslund, projektledare för kommunernas gemensamma social- och hälsovårdsreformsprojekt.

Lappträsk chattjänst hittar du på Äldreomsorgs sidan, i nedre högra hörnet. En grön pratbubbla.