Skidbanan i Klockarparken

Skidbanan i Klockarparken

Denna vecka öppnades skidspår i klockarparken så som förut har gjorts.  Sommaren 2017 gjordes ett stort arbete för att förnya gräsmattan i Klockarparken, bl.a. ny mylla och planteringar.  Skidspår på gräsmattan orsakar isbränna och förstör gräsmattan på  området. Därför förbjöd tekniska direktören skidning i det uppkörda skidspåret.

Det finns stigar i parken.  Om man kör skidspåren längs dessa, blir inte gräsmattan förstörd.  Kommunens arbetare märker ut stigarna på måndagen 12.2 och idrottsföreningen har vänligen lovat köra upp en nya bana längs den märkta leden.  Efter detta får man skida i parken.

På sommaren får man vara på  gräsmattan, och vi hoppas att det ordnas så mycket evenemang som möjligt i parken.