LAPPTRÄSKHUS – Presentation av diplomarbeten 20.2. kl. 18-20 i Wasargård. Välkommen!

År 2016 började Lappträsk kommun utveckla en
småhusmodell för självständigt boende för äldre.
De viktigaste samarbetspartners i projektet har varit
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och
Aalto-universitetets Institution för arkitektur, som stödde
den första fasen som producerat två slutförda diplomarbeten
i slutet av 2017. Projektet fortsätter med projektets
utformning och målet är att bygga de första Lappträsk-husen
i Kapellby under 2018. Kommunen ordnar ett öppet tillfälle
20.2 där Liina Lindberg och Ida Fraser presenterar sina egna
planer för Lappträskhuset.

Plats: Ungdomsföreningslokal Wasargård,
Nystugavägen 22, LAPPTRÄSK
Tid: tisdag 20.2 klockan 18-20

Preliminärt program:
18.00 Projektets bakgrund / Kommundirektör Tiina Heikka
och områdesarkitekt Johanna Hyrkäs
18.20 Aalto-universitetets synvinkel / Chef för
arkitekturavdelningen, professor i träbyggande Pekka
Heikkinen
18.40 Presentation av två diplomarbeten / Arkitekterna Liina
Lindberg och Ida Fraser
19.40 Fri diskussion

Kaffeservering. Välkommen!

 

Diplomarbete 1

Diplomarbete 2