Lappträsk kommun lediganslår på nytt uppgiften som näringslivsutvecklare att sökas

Kom till östra Nylands pärla och utveckla livskraften och näringslivet i en föregångarkommun.

Du är en stenhård professionell inom företagsutveckling med iver och inspiration för arbete. Du är lättillgänglig och aktiv. Vi uppskattar i första hand ett görande handlingssätt. Arbetet sker i företag och gemenskaper tillsammans med människor.

Du arbetar tillsammans med kommundirektören som länken mellan företagarna och kommunen samt olika företagare. Du hjälper befintliga företagare i bl.a. finansierings-, marknadsförings-, tomtärenden samt ärenden gällande affärslokaler. Du hjälper ny företagsverksamhet att komma i gång och marknadsför Lappträsk som nyplaceringskommun för företag.

I Lappträsk satsas särskilt på utvecklande av företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi. Vi gör vår kommun människoorienterad och vill även erbjuda individuella tjänster åt företag. Vi hjälper att komma i gång med företagsverksamheten och stöder företagarna i vardagen. Vi har tid för människor och drömmar.

Formella behörighetskrav är en lämplig utbildning och arbetserfarenhet inom utvecklingen av näringsliv. Vi är en tvåspråkig kommun, så användning av de båda inhemska språken är till fördel vid skötseln av uppgiften. Övriga språkkunskaper anses som ett positivt tillägg.

Arbetstiden är 22,5 h / vecka (60 %). Löneanspråk inlämnas med ansökan.

Arbetet inleds enligt avtal och upphör den 31.12.2020.

Ansökningarna, till vilka bör bifogas kopior av behörighetsbevis samt meritförteckning, bör skickas per post till adressen Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet ”näringslivsutvecklare” eller per e-post till kunta@lapinjarvi.fi senast 15.2.2018 kl. 12. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Uppgiften har fyra månaders prövotid.

Kommundirektör Tiina Heikka ger tilläggsinformation, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adresserna www.lapinjarvi.fi eller www.visitlapinjarvi.fi.