Miljökyddsinspektör Maija Lehtomäki är anträffbar i kommungården i Lappträsk varje månads första onsdag med början från 7.2.2017.

Miljökyddsinspektör Maija Lehtomäki är anträffbar i kommungården i Lappträsk varje månads första onsdag med början från 7.2.2017.