31.1. 17-19 Informationstillfälle om byggnadsordning och Husulabackens planutkast

Ett öppet informationstillfälle om byggnadsording (17-) och Husulabackens planutkastet (18-) ordnas 31.1. 2018 klockan 17-19 i kommungårdens tekniska kansli (Lappträskvägen 20A). Välkommen att höra mer, diskutera och dela din åsikt!