Samservicepunkten: Körkortsärenden blir bort från serviceurvalet

Vid årsskiftet flyttar ansvaret för körkorts och parkeringstillstånd för handikappade ärenden från polisen till Trafi dvs. till Ajovarmas besiktningskontor.

Dessa tjänster blir också bort från serviceurvalet i Samservipunkten i Lappträsk.

Sista dagen vi i Lappträsk kan ta emot ovannämnda ansökningar är 18.12.2015 kl. 14.00.