Frågetimme för kommuninvånarna 11.11.2015 kl. 18.00 på Fädersborg

Kommunen vill stöda medborgarnas möjligheter att delta och påverka och ordnar en frågetimme för kommuninvånarna 11.11.2015 kl. 18.00 i Fädersborg. Fullmäktigeledamöterna och tjänstemännen svarar på kommuninvånarnas frågor. Kommunfullmäktiges möte börjar efter frågetimmen och det är öppet för allmänheten. Kaffeservering.