Carlo Casagrande & Co Oy är årets företag i Lappträsk 2015

Kommunstyrelsen i Lappträsk beslöt på sitt möte 23.11.2015 tilldela Carlo Casagrande & Co Oy priset som årets företag i Lappträsk 2015.

Carlo Casagrande & Co Oy är ett inhemskt familjeföretag som specialiseras sig på import och partihandel.

Företaget har utvecklat sin verksamhet systematiskt. Företaget är en betydande sysselsättare i Lappträsk och bidrar till skapandet av en positiv företagsatmosfär.

Priset överräcks åt företaget på kommunfullmäktiges möte 9.12.2015 kl. 18.

Begäran om intervju riktas till vd Christine Andersson tfn 0400-605 244.