Reparation- och energiunderstöd för reparation av bostäder under 2012 kan sökas t.o.m. 11.4.2012

– reparation av bostäder för åldringar och handikappade

– understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

– understöd för undanröjande av sanitär olägenhet

– understöd för ibruktagande av förnybar energi

– behovsprövade energiunderstöd för småhus

– övriga understöd

Ansöknigsblanketter får du från kommunens samservicepunkt samt Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi. Tillägsuppgifter får du av byggnadsinspektören tell (019) 510 8640 eller från Statens bostadsfonds webbplats.

Lappträsk 20.2.2012

Kommunstyrelsen